René Magritte (1898-1967)

Verkocht € 13.650


Gustave De Smet (1877-1943)

Verkocht € 54.000


Frits Van Den Berghe (1883-1939)

Verkocht € 25.000


Chine de Commande Kangxi periode

Verkocht € 2.100


Hubert Malfait (1898-1971)

Verkocht € 11.000


18e eeuws Delft

Verkocht € 2.700


Rik Wouters (1882-1916)

Verkocht € 6.150


Franz Van Praet (1937)

Verkocht € 6.800


Jules De Bruycker (1870-1945)

Verkocht € 6.800


Ivoren triptiek Dieppe

Verkocht € 2.700


Théo Van Rysselberghe (1862-1926)

Verkocht € 4.700


18e eeuws Europees ivoor

Verkocht € 5.400


Zilver reliek houder 18e eeuw

Verkocht € 2.000


19e eeuws Europees Ivoor

Verkocht € 2.700


Bronzen Afrikaans kruis

Verkocht € 5.650


Albert Baertsoen (1866 - 1922)

Verkocht € 4.450


Koppel Chinese altaar vazen

Verkocht € 2.050


Anna De Weert (1867 - 1950)

Verkocht € 5.800


Bernard Van Guyse houten Carousel ijsbeer 1920

Verkocht € 2.700


Art nouveau kabinet met ivoor & brons

Verkocht € 1.650


19e eeuws Chinees bloedkoraal

Verkocht € 2.350


19e eeuws Chinees bloedkoraal

Verkocht € 6.400


Bronzen Imhotep 7th B.C.

Verkocht € 29.500


Celadon vaas

Verkocht € 3.700


Ivoren Chinese kar met paarden 19e eeuw

Verkocht € 4.200


Koninklijk koppel in Chinees ivoor 19e eeuw

Verkocht € 4.000


Chinese tuinkruk 19e eeuw

Verkocht € 4.700


Chinese tuinkruk 19e eeuw

Verkocht € 5.200


Chinese vaas Famille rose

Verkocht € 1.700


Delftse plaquette

Verkocht € 1.450


Koppel zilveren 19e eeuwse kandelaars

Verkocht € 1.300


Edouard Verschaffelt (1874 - 1955)

Verkocht € 6.750


Emil Otto Grundmann(1844-1890)

Verkocht € 9.400


Ernest Van Den Driessche (1894-1985)

Verkocht € 2.700


Evarist Gustave De Buck (1892-1974)

Verkocht € 5.200


Evarist Gustave De Buck (1892-1974)

Verkocht € 6.150


Gilbert Swimberghe (1927-2015)

Verkocht € 2.700


Geo Verbanck (1881-1961)

Verkocht € 3.200


Franz Van Praet (1927)

Verkocht € 6.150


16e eeuwse Franse of Italiaanse Helm

Verkocht € 3.900


Frans Masereel (1889-1972)

Verkocht € 3.950


Evarist Gustave De Buck (1892-1974) boek Tijl Uilenspiegel

Verkocht 6.750


Félix De Boeck (1898-1995)

Verkocht €3.200


Evarist Gustave De Buck (1892-1974)

Verkocht € 8.600


Henriette Ronner (1821-1909)

Verkocht € 8.600


Hippolyte François Moreau (1832-1927)

Verkocht € 4.700


Hubert Malfait (1898-1971)

Verkocht € 6.750


Italiaans kabinet

Verkocht € 2.950


Joachim Ferdinand Richardt (1819-1895)

Verkocht € 8.000


Leon Sarteel (1882-1942)

Verkocht € 4.800


Mathurin Moreau (1822-1912)

Verkocht € 5.200


Maurice Sijs (1880-1972)

Verkocht € 22.750


Mathurin Moreau (1822-1912)

Verkocht € 3.200


Modest Huys (1874-1932)

Verkocht € 4.200


Edgard Tytgat (1879-1957)

Verkocht € 6.000


Emile Louis Picault (1833-1915)

Verkocht € 3.950


Pierre Alechinsky (1927)

Verkocht € 5.150


Raymond De Meester De Betzenbroeck (1904-1995)

Verkocht € 3.950


Koppel Regency kandelaars

Verkocht € 2.700


Rhyton drink beker

Verkocht € 2.600


Marc Maet (1955-2000)

Verkocht € 4.750


Daum Nancy

Vaas Daum Nancy

Verkocht € 4.000


Hubert Minnebo (1940)

Verkocht € 3.800


Jules De Bruycker (1870-1945)

Verkocht € 6.250


Map sites et vision de Gand - Jules De Bruycker (1870-1945)

Verkocht € 10.500


Blauw witte vaas Kangxi periode

Verkocht € 3.250


Koppel lampadaires Maison Charles

Verkocht € 2.500


inkttekening Léon Spilliaert (1881-1946)

Verkocht € 4.550


Jules De Bruycker (1870-1945)

Verkocht € 9.800


inkttekening Léon Spilliaert (1881-1946)

Verkocht € 4.400


Ivoren koppel He Xian Gu

Verkocht € 4.000


Johan Tahon (1965)

Verkocht € 12.500


Chinees bord Qianlong periode

Chinees bord Qianlong

Verkocht € 3.000


Vlaams houtsnijwerk ca 1500

Vlaams houtsnijwerk ca 1500

Verkocht € 2.950


Johan Tahon (1965)

Verkocht € 10.300


Théo Van Rysselberghe (1862-1926)

Verkocht € 3.950


Henri Victor Wolvens

Henri Victor Wolvens (1896-1977)

Verkocht € 5.000