Domien INGELS (1881-1946)


Domien INGELS (1881-1946) (Foto Gent-Geprent)

Domien INGELS (1881-1946) (Foto Gent-Geprent)

 

Een begenadigd dierensculpteur.

Online veiling beelden, bronzen en sculpturen bij Maison Jules veilighuis

Domien Ingels werd in 1881 geboren in de volkse buurt van de Gentse Brugse Poort. Veel schoollopen was niet aan hem besteed, en vanaf z’n twaalfde moest hij mee “den boer op” om slachtvee aan te kopen. Vrij vroeg combineert hij het aankopen met een opleiding in het atelier van z’n dooppeter en beeldhouwer Domien van den Bossche, naar wie hij genoemd werd, en Hippolyte Leroy. Een poging om in de leer te gaan bij Jef Lambeau mislukt.

Zijn vorming krijgt hij aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent, waar hij in 1905-1906 deel uitmaakt van de pas door zijn leraar en bevlogen directeur Jean Delvin opgerichtte schildersklas. Hij heeft er dan illustere klasgenoten als Robert Aerens, Jan Frans Cantré, Oscar Colbrandt, Constant Permeke, Emiel Poetou, Leon Sarteel, Frits Van den Berghe en Albert Servaes. Later zou hij zelf tot 1941 leraar tekenen en beeldhouwkunst worden aan de academie.

Domien Ingels deelt met zijn spitsbroeder Constant Permeke jaren lang een atelier in het Elisabethbegijnhof in hartje Gent. Als zoon van een slager was Domien Ingels goed vertrouwd met de anatomie en zag hij al van kindsbeen af indrukwekkende stieren, paarden en ossen. Mede door toedoen van Delvin zal Domien Ingels zich ontwikkelen tot een gedreven schilder/beeldhouwer van dieren met eveneens een voorliefde voor de Afghaanse windhond. Wilde dieren als olifanten en beren schetst hij dan weer van zodra het circus in de buurt is.

Dochter Rosa Ingels vertelde ook het verhaal dat Domien als kind een oude witte circusknol won in een loterij. Hij raakte gehecht aan het dier en het heeft voor de latere kunstenaar sentimenteel een hele ommezwaai betekend.

In Sint Martens Latem gaat Domien Ingels vriendschappelijk om met de Van de Woestynes, de broers De Smet en in Gent met Jules De Bruycker. De bekroning van zijn werk komt er in 1905 met een gouden medaille voor decoratieve beeldhouwkunst. In 1913 volgt de waardering voor jarenlang werken. Hij wordt gevraagd om 2 reusachtige stieren te maken voor de Gentse wereldtentoonstelling en het monumentale Het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen (samen met Aloïs De Beule), dat nog steeds aan het de Smet de Naeyerplein staat.

Foto Gent-Geprent

Foto Gent-Geprent

 

Helaas worden de 2 stieren na de tentoonstelling gewoon vernietigd. In datzelfde jaar 1913 trouwt Domien Ingels met de fijnzinnige schilderes Marie Pauwaert.

Domien Ingels liet z’n gipsen niet alleen afgieten in brons. Hij runde een eigen keramiekatelier waarin ook zijn dochter Rosa actief was. Z’n keramisch werk is tot vandaag heel gezocht en zijn stijl past binnen het door het expressionisme beïnvloedde art deco van het Interbellum.

Domien Ingels moet naast een begenadigd kunstenaar ook een wat apart figuur geweest zijn. Hij kreeg tot driemaal toe een ereteken voor moed en zelfopoffering, hij zong in pubs tijdens zijn kort verblijf in Londen en hij speelde als figurant mee in de KNS.

In november 1946 kwam de kunstenaar op 65-jarige leeftijd bij een auto ongeval om het leven. Hij stierf ter plaatse.

Bronnen:

  • Johan De Smet : St Martens Latem en de kunst aan de Leie 1870-1970
  • Daniel Van Ryssel & Mieke Marx
  • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (1982)

Werk van Domien Ingels (1881-1946) bij veilinghuis Maison Jules Gent Veiling 16, 17 en 18 mei

online veiling beelden en sculpturen brons – keramiek

LOT 416

Afbeelding met beeld, zitten, gebouw, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek paard monogram
H 33 cm

Schatting:
1200 – 1400 €

 


 

LOT 417

Afbeelding met zwart, bruin, taart, chocolade Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
brons paard getekend
B 25.5 H 15.5 cm

Schatting:
2000 – 2500 €

 


 

LOT 453

Afbeelding met binnen, object, kop, man Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek Koppel kandelaars
H 15 cm

Schatting:
100 – 150 €

 


 

LOT 454

Afbeelding met binnen, speelgoed, pop, klein Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek Masker
H 25 cm

Schatting:
250 – 300 €

 


 

LOT 455

Afbeelding met keukenapparaat, paard, zwart, bruin Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek Brabants trekpaard
barst H 38 B 42 cm

Schatting:
500 – 600 €

 


 

LOT 763

Afbeelding met kleding, jurk, zitten, man Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek Madonna met kind
H 30 cm

Schatting:
200 – 300 €

 


 

LOT 764

Afbeelding met tafel, vasthouden, zitten, staand Automatisch gegenereerde beschrijving

Domien INGELS (1881-1946)
keramiek Koppel pièce unique
H 20 cm

Schatting:
200 – 300 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek, vintage, chinese vases en chinees porselein. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques, vintage, chinese vases and chinese porcelain for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités, vintage et vases chinois et porcelaine chinois Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be