Emile CLAUS (1849-1924)


“De geniale kerel die de zon op flessen trok” (James Ensor)

Online veiling kunst, schilderijen, grafiek, tekeningen bij veilinghuis Maison Jules

Afbeelding met man, hoed, dragen, oud Automatisch gegenereerde beschrijving

Zelfportret (ca.1912) MSK Gent 22-10-2017

Emile Claus wordt geboren in 1849 in St Eloois Vijve nabij Waregem. Eerst voorbestemd als bakkersjongen in Lille, trekt hij van 1869 tot 1974 toch naar de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Hij wordt er vooral portretist en een schilder van naturalistisch-realistische taferelen. In 1879 trekt hij onder invloed van de oriëntalistische doeken van de Antwerpenaar Charles Verlat op reis naar Spanje, Marokko en Algerije. Hij wordt er gegrepen door het Mediterraans koloriet en de lichteffecten, maar eens terug zet hij die invloed opmerkelijk genoeg niet om in zijn werk.

Hij boekt een eerste succes met het grote doek Hanengevecht in Vlaanderen (1882), waarop talloze notabelen staan geportretteerd. In 1883 neemt hij zijn intrek in Villa Zonneschijn in Astene/Deinze. Als hij tijdens de winters van 1889 tot 1892 naar Parijs trekt, voltrekt zich dan eindelijk – Claus is dan reeds 41 – de definitieve evolutie in zijn stijl. Emile Claus raakt er onder de indruk van de werken van Claude Monet, en evolueert naar een vrije schilderswijze, een eigen Impressionisme met luministische invulling. Hij noemt het zelf “de intensieve studie van de veranderende impact van het licht op de natuur.” Claus zal voortaan lichtgevende doeken schilderen met weergave van kleur- en lichtpunten die een momentopname nabootsen, en vanop afstand bij de kijker een homogeen beeld vormen.

Scharnierwerken hierbij zijn De Bietenoogst (1890) en De Ijsvogels (1891) die beiden behoren tot het roerend cultureel erfgoed van Vlaanderen.

Tussendoor richt Claus in 1904 de kunstkring Vie et Lumière op met daarin latere tenoren van de Belgische kunst als Rodoplhe De Saegher, Anna Boch, Anna De Weert, James Ensor, Georges Lemmen, Jenny Montigny en vele andere.

Van maart 1915 tot 1919, tijdens WO I, trekt Claus op voorspraak van de Gentse professor Polderman in vrijwillige ballingschap naar Groot-Brittannië. Hij is er onder meer in het gezelschap van George Minne, Valerius de Saedeleer en Emile Verhaeren. Claus vindt er in eerste instantie geen artistieke genoegdoening en voelt zich beklemd, tot hij zijn “torenkamertje” tot atelier omdoopt en hij vanuit de kleine raampjes The Victoria Embankment overschouwt. Hij besluit met gigantisch succes, de woelige, blonde brede Thames met z’n bruggen, oude gebouwen, rookpluimen en de geweldige polsslag van een wereldstad te vatten in een reeks van fraaie werken.

Emile Claus, die bekend stond als een uitermate gastvrije en warme persoonlijkheid, omringde zich in Villa Zonneschijn graag en veelvuldig met (bekende) vrienden als Claude Lemonnier, Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren én vooral Cyriel Buysse die hij drie decennia lang, van 1894 tot zijn plotse dood in 1924, als zijn goede vriend bestempelde.

Afbeelding met buiten, huis, gebouw, wit Automatisch gegenereerde beschrijving

Inventaris Onroerend erfgoed

 

Zeer leerrijk daarbij is de uitgebreide briefwisseling tussen Buysse en Claus en de herinneringen die Buysse neerschreef over zijn vriend. Zo reisde het gezelschap voor het laatst in juni 1922 op avontuurlijke wijze met de auto door Frankrijk. Buysse beschrijft een kortstondige ontmoeting van Claus met zijn idool Claude Monet. Op vraag van Claus wordt een ommetje gemaakt langs Giverny. Claus blijft op eerbiedwaardige afstand en ontdekt in de kleurrijke tuin de oude Monet op een bankje, met bruin gewaad en lange witte baard, omgeven door zijn dochters in stralend wit. Monet staart voor zich uit tussen het weelderige groen, mijmerend bij de vijver met pastelkleurige waterlelies en Claus is te verbouwereerd om contact te zoeken.

Op 14 juni 1924 sterft Emile Claus totaal onverwacht. Hij heeft net een pastel van bloemen afgewerkt die de ruikers voorstellen die koningin Elisabeth zal krijgen bij haar nakende bezoek aan hem…

Bronnen:

  • Teksten van Jan De Smet
  • Kunstbus Nederland
  • Teksten van het Cyriel Buysse Genootschap

Werk van Emile Claus (1849-1924) bij veilinghuis Maison Jules Gent veiling zaterdag 16, 17 en 18 mei, online veiling schilderijen en grafiek

LOT 85

Afbeelding met gras, gebouw, park, schilderij Automatisch gegenereerde beschrijving

Emile CLAUS (1849-1924)
olie op doek Heide

getekend LO

niet ingekaderd
afm 38 x 33 cm

Schatting:
3000 – 4000 €

 


 

LOT 7

Afbeelding met gras, veld, staand, schapen Automatisch gegenereerde beschrijving

Emile CLAUS (1849-1924)
litho 58/100 gesigneerd in potlood
afm 42, 5 x 52 cm

Schatting:
150 – 200 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be