Félix DE BOECK (1898-1995)


Boer en pionier van de avant-garde.

Online veiling kunst, antiek, schilderijen, grafiek, beelden bij veilinghuis Maison Jules

Félix DE BOECK (1898-1995)

Foto: if

Autodidact en boerenzoon Felix De Boeck (1898-1995) kent een apart artistiek traject. Als prille tiener moet hij lang herstellen na een ziekte. Om de tijd te doden start hij met het natekenen van bijbelafbeeldingen. In 1909 leert etser en dorpsgenoot Pol Craps hem tekenen en streekgenoot en Brabants fauvist Louis Thévenet zal hem rond 1915 in contact brengen met olieverf. Als hij op 17 jaar afstudeert aan het college van Ukkel, kiest De Boeck voor het kunstenaarschap, al werkt hij tijdens de week op de boerderij van zijn ouders. Tot aan zijn dood zal hij elke zondag besteden aan de kunst. De boerderij neemt hij na de dood van zijn ouders over, waardoor hij sinds 1925 financieel onafhankelijk werd. Dat zal mee zijn vrijheid van keuzes bepalen die hij gedurende zijn loopbaan als kunstenaar zal koesteren.

Belangrijk voor zijn kunst wordt de ontmoeting met Prosper De Troyer in 1916 op een Brusselse tentoonstelling. De Troyer zal hem introduceren in de moderne kunst. Op diens aangeven zal de stijl van De Boeck evolueren van post-impressionisme, over fauvisme en futurisme naar het abstracte. Al snel zal het zwaar tweedimensionale plaatsmaken voor dieptewerking die gesuggereerd wordt door een spel van diagonalen en degradaties van kleuren. De nadruk op het centrale punt wordt een terugkerend mystiek element in zijn oeuvre.

Op de grote internationale tentoonstelling voor moderne kunst van 1921 in Genève, hangen enkele van zijn abstracte werken naast die van onder anderen Picasso, Braque, Dufy, Léger, Matisse, Magritte en Theo Van Doesburg. Vanaf 1922 gebruikt De Boeck geometrische figuren als natuurelementen en zal hij het mathematische middelpunt van het beeld laten stralen als een lichtpunt. Zijn figuratie krijgt een cirkelvormige opbouw met gebruik van een passer.

Hoewel Felix De Boeck heel productief is, zal hij van 1930 tot 1953 weinig exposeren. Hij is immers financieel onafhankelijk dankzij zijn boerderij. In 1952 is er wel een eerste retrospectieve in Galerij Giroux Brussel. Vanaf 1965 stagneert zijn artistieke evolutie. In 1981 krijgt De Boeck nog een grote retrospectieve tentoonstelling onder de titel “Van Punt tot Cirkel”.

Felix De Boeck. Historische tentoonstellingen | museumPASSmusées

In 1969 opent het Felix De Boeck museum op de zolder van het gemeentehuis van zijn dorp Drogenbos. In 1996 opent een modern museumgebouw, FeliXart Museum, op gronden van De Boeck. Hij zal de opening niet meer meemaken. In 1995 overlijdt de kunstenaar.

Bronnen:

  • Sergio Servellon & Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen voor De Vlaamse kunstcollectie)
  • Teksten Openbaar Kunstbezit Vlaanderen van de auteurs: Johan Ceuppens, Caroline Meert, Lies Rock

Werk van Felix De Boeck (1898-1995) bij veilinghuis Maison Jules Gent veiling zaterdag 16, 17 en 18 mei

online veiling schilderijen

LOT 34

Afbeelding met vasthouden, tafel, ster, blauw Automatisch gegenereerde beschrijving

Félix DE BOECK (1898-1995)
Olie op paneel
afm 60 x 80 cm

Schatting:
2500 – 3000 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

                                                                             BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be