Ferdinand SCHIRREN (1872-1944)


Een buitenbeentje als Fauvist.

Online veiling kunst, schilderijen, tekeningen, beelden bij Maison Jules

Als colorist is Ferdinand Schirren (1872-1944) vandaag minder bekend dan bijvoorbeeld James Ensor of Rik Wouters, maar in zijn tijd was “Le Bleu Schirren” een begrip.

Zijn ouders zijn Russische joden die via Antwerpen, waar Schirren wordt geboren, België binnenkomen. Enkele jaren na de geboorte van Ferdinand verhuizen ze naar Brussel, waar ook een groot deel van zijn latere carrière zich zal afspelen.

Bij het zien van werk van Schirren dringt zich de vergelijking met Rik Wouters, zijn leerling, op. Het onbeschilderd laten van de drager, hetzelfde licht, de vinnige en sensuele penseelstreken… de tijd heeft veel vervaagd, maar eigenlijk gaat Schirren Wouters vooraf. Ferdinand Schirren schildert zijn eerste fauvistische aquarellen in 1906 en dat is jàren voor Wouters aan die stijl toe is.

De jonge Schirren krijgt een opleiding als beeldhouwer met onder anderen Jef Lambeaux als leermeester. Hij zal ook van 1898 tot 1944 beeldhouwwerken in diverse stijlen maken, maar in eerste instantie wordt hij behandeld als een schilder.

Het alles oplossende licht ontdekt Schirren in 1906 als hij een reeks tuinimpressies in aquarel uitvoert.

 

Ferdinand Schirren: In de tuin

(1906) — Inv. 12200

Ferdinand Schirren : In de tuin

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns – Art Photography

 

Het beeld is opgebouwd uit kleurentoetsen. Het zijn grensverleggende werken waarmee het fauvisme een entree maakt in ons land. Hij krijgt waardering van zijn medekunstenaars. In 1912 heeft hij 3 grote tentoonstellingen die hem situeren tussen de jonge Belgische meesters. Na 1915 waagt hij zich aan olieverf. Landschappen leunen nog dicht aan bij de vormentaal van de aquarellen, zijn interieurs krijgen een meer serene sfeer. In 1912 wordt hij betrokken bij de oprichting van de later succesvolle Galerie Giroux in Brussel. Er wordt hem daarbij vruchteloos een contract voorgelegd. Schirren blijft een individualist op alle vlakken. In 1917 stelt hij wel 150 van zijn werken tentoon bij Giroux. Eind de jaren ’20 verhuist Schirren voor een aantal jaren naar Parijs, waar hij een gedisciplineerd fauvist wordt. Zijn werk tussen de twee wereldoorlogen baadt in een zekere irrealiteit. Hij heeft een bepaalde affiniteit met het animisme en de constructivisten kijken naar hem op.

Als WO II uitbreekt zorgen vrienden voor een discreet onderkomen waar hij in alle rust kan verder werken. Ontbering deren hem niet, evenmin als de gele ster die hij moet dragen. Hij sterft op 20 februari 1944.

Bronnen:

  • Rik Sauwers voor Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (2012)
  • Serge Goyens de heusch

Werk van Ferdinand Schirren (1872-1944) bij veilinghuis Maison Jules Gent veiling zaterdag 16, 17 en 18 mei 

                                                                       online veiling schilderijen

LOT 36

Afbeelding met gebouw, binnen, oud, schilderij Automatisch gegenereerde beschrijving

Ferdinand SCHIRREN (1872-1944)
Olie op doek Stilleven
afm 33 x 33.5 cm

Schatting:
500 – 600 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be