GEORGE MINNE (1866 – 1941)


“De expressie van tere, gewrongen lichamen”

online veiling kunst, schilderijen en beelden bij Maison Jules

GEORGE MINNE (1866 – 1941)

Vlaamse kunstcollectie.be

George Minne wordt in Gent geboren, in de Lange Violettestraat. Vader is architect.

Minne is als jongeling zeer introvert, hij tekent veel en trekt in 1879 naar de Gentse academie om er algemene lessen te volgen. In 1883 schrijft hij zich in voor de lessen schilderkunst. Hij ontmoet tijdens zijn studententijd Valerius De Saedeleer. Ze zullen blijvend vrienden worden. Hij schildert enkele monumentale werken, maar die zijn helaas verdwenen.

1886 betekent een totale ommekeer in zijn werk. Hij verlaat de academie en neemt een atelier in het Patershol, het oude centrum van Gent. Hier ontstaan zijn vroegste beelden in bescheiden formaat en in een expressieve vorm, ver van het academische. Vechtende mannen, omhelzend paar en moeder beweent haar dood kind. De beelden zijn eenvoudig, maar met een directe zeggingskracht.

Deze ommekeer van de dan 20-jarige kunstenaar, heeft ongetwijfeld te maken met zijn vriendschap met o.a. Maurice Maeterlinck. Beiden dwepen met de mystiek.

In 1889 neemt Minne deel aan het driejaarlijkse Salon van Gent. Hij toont De kleine gekwetste. Het jaar daarop toont Minne zijn beelden bij Les XX. De tengere beelden roepen hevige kritiek op.

 

De kleine gekwetste - 1898 / GEORGE MINNE (1866 – 1941)

© SABAM Belgium 2011 – De kleine gekwetste

In de dramatische expressie van zijn eerste beelden is een zekere invloed van Rodin merkbaar. Minne bewondert hem en zou hem in Parijs opgezocht hebben in de hoop toegelaten te worden tot diens atelier. Minne zou hem foto’s getoond hebben van zijn beelden en Rodin zou gezegd hebben dat hij de jonge kunstenaar niks meer kon bijbrengen…

In 1892 wordt Minne lid van les XX. In 1893 ontvlucht hij de stad en trekt naar Zevergem, waar hij als boer probeert in zijn onderhoud te voorzien. Dat lukt niet en in 1894 is hij terug in Gent. Het gezin leeft in armoede en Minne moet religieuze gipsen beelden maken en frontons voor kermisattracties om iets te verdienen. In 1895 verhuist hij naar Brussel en in 1896 krijgt hij een staatstoelage. Ondanks een bijna fataal tyfus wordt zijn Brusselse periode buitengewoon creatief, met als orgelpunt zijn absoluut meesterwerk De fontein der geknielden (1898).

 

George Minne (1866-1941) De fontein der geknielden

George Minne (1866-1941) De fontein der geknielden

In Brussel leert hij Henry Van de Velde, Constant Meunier en kunstcriticus Julius Meier-Graefe kennen, die hem introduceert in het buitenland. In 1899 exposeert Minne in Parijs naast Rodin en Meunier. Hij krijgt weinig appreciatie.

Zijn fontein der geknielden maakt Minne bekend in het buitenland en meer bepaald in Duitsland en Oostenrijk. Zijn tengere jongelingen sluiten nauw aan bij de Jugendstil en Art-Nouveau in Wenen. Ze beïnvloeden Klimt, Kokoschka en Schiele.

George Minne is geen beeldhouwer in de letterlijke zin. Hij zal altijd zijn beelden boetseren in klei. De uitvoering in gips doet hij geregeld zelf. Voor de in brons gegoten of in marmer, arduin en hout gekapte versies doet hij altijd een beroep op “practiciens”.

Bij het uitbreken van WO I vlucht hij naar Wales. Hij zal er een 400-tal houtskooltekeningen maken. Zijn late werk sluit aan bij de decoratieve kunst van het Interbellum. Minne overlijdt in 1941. Datzelfde jaar krijgt hij een retrospectieve in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Bron:

  • Vlaamse kunstcollectie – Helke Lauwaert

 

Werk van GEORGE MINNE (1866 – 1941) bij veilinghuis Maison Jules Gent Veiling 16, 17 en 18 mei

                                                                            online veiling beelden

LOT 762

Georges MINNE (1866-1941) gepatineerd gips De omhelzing (l'étreinte) (1929) getekend H 40 cm

Georges MINNE (1866-1941)
gepatineerd gips De omhelzing (l’étreinte) (1929)
getekend H 40 cm

Schatting:
3.000 – 4.000 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be