Gustave DE SMET (1877-1943)


“Voilà, ziet gij dat geren ?”

online veiling kunst maison jules

Gustave DE SMET (1877-1943)

Beeldmateriaal: E. De Keyzer & K. De Wasch.

 

Gust kwam voor het eerst in contact met schilderen in het atelier van zijn vader Jules die huisschilder-decorateur was. Al vrij vroeg, in de jaren ’90, is Gust betrokken bij de buitendecoratie van het rondreizende Spitzner-museum, een beroemde 19e eeuws anatomisch kabinet als kermisattractie met wassen beelden, kijkkasten, preparaten, geraamten en het beeld vn een Siamese tweeling.

 

Gustave DE SMET (1877-1943)

Wikioo.org – The Encyclopedia of Fine Arts – Painting, Artwork by Paul Delvaux – The Spitzner Museum

 

Tussen 1889 en 1897 zal de jonge kunstenaar schoollopen in de Gentse academie.

Rond 1906 raakt hij bevriend met Frits Van den Berghe en Constant Permeke, die dan in het Gentse Patershol een atelier hebben. In 1908 vestigt hij zich in navolging van zijn broer Léon, in Latem. Hier gaat zijn aandacht uit naar het impressionistisch luminisme van Emile Claus, maar voor hem wordt deze stijl ontoereikend.

In 1914 vlucht het gezin naar Nederland samen met Van den Berghe. Hij komt er in Amsterdam in contact met de moderne kunst. Via Henri La Fauconnier maakt hij kennis met de internationale avant-garde en het expressionisme. Dit betekent een keerpunt in zijn werk. Zijn doel wordt “Het innerlijke te vertolken met de grootst mogelijke eenvoud, expressief door vorm en kleur” – G. De Smet

Pas in 1922 keert hij terug naar België. Hij brengt mee de Sélection-beweging op gang. Na enkel rondzwervingen belandt hij in 1927 opnieuw in Deurle. Zijn expressionisme met zijn kubistische inslag heeft een hoogtepunt bereikt, met circus-en kermistaferelen, zijn accordeonspelers en zijn evocaties van dorp en huis, alles in specifiek coloriet. Toch wordt het kubistische en het geometrische nooit ver doorgedrukt.

In 1936 raakt zijn werk internationaal erkend nadat er een grote retrospectieve plaatsvindt in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Datzelfde jaar koopt hij een eenvoudige woning in Latem, het huidige Gust De Smet-museum.

Een jaar na zijn retrospectieve verrast De Smet iedereen. Hij verlaat het expressionisme en keert terug tot een naturalistische visie. Hij schildert weer meer spontaan en met de nodige intimiteit, nederigheid en eenvoud.

Jules De Sutter gaf een rake typering van Gust De Smet. “Karakteristiek voor het temperament van Permeke en De Smet was de manier waarop ze een schilderij lieten zien. Permeke zette dat op een ezel en zei: “Voilà, dat is een mooi schilderij”. De Smet deed hetzelfde maar zei: “Volià, ziet gij dat geren ?”

Bronnen:

  • Piet Boyens
  • Ronny Van de Velde
  • Kunstmakelaardij Metzemaekers

 

Werk van Gustave DE SMET (1877-1943) bij veilinghuis Maison Jules Gent Veiling 16, 17 en 18 mei

online veiling schilderijen

LOT 566

Gustave DE SMET (1877-1943) olie op doek Landschap met hoeve afm 55 x 40 cm

Gustave DE SMET (1877-1943)
olie op doek Landschap met hoeve
afm 55 x 40 cm

Schatting:
3.000 – 4.000 €

 


Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be