Medailles uitgereikt aan Charles van Renynghe de Voxvrie & Lt.-Gen. Fernand Vanderhaeghen


Medailles uitgereikt aan Charles van Renynghe de Voxvrie (1900-1982)

lot 524

Medailles uitgereikt aan Charles van Renynghe de Voxvrie, (1900-1982)

Ridder Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis,  Herinneringsmedaille aan de regeerperiode van Leopold II, Ridder en Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques (Fr). De groep omvat tevens 2 medailles Ridder in de Leopoldsorde uitgereikt aan familieleden, een 3 miniatuurmedailles (Leopoldsorde en Kroonorde) en enkele rozetten (Leopold II-orde, Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem, Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques).

Miniatuurmedailles uitgereikt aan Charles van Renynghe de Voxvrie (1900-1982)

lot 525

Miniatuurmedailles uitgereikt aan Charles van Renynghe de Voxvrie, (1900-1982)

Ridder Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis,  Herinneringsmedaille aan de regeerperiode van Leopold II, Ridder en Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques (Fr)


Medailles uitgereikt aan Lt.-Gen. Fernand Vanderhaeghen (1890-1958)

lot 558

Medailles uitgereikt aan Lt.-Gen. Fernand Vanderhaeghen (1890-1958)

Groot-Officier Leopoldsorde en Kroonorde, Commandeur Leopoldsorde, Officier Leopoldsorde, Officier Leopold II-orde, Officier Kroonorde, Oorlogskruis 1914-18 met Palmen, Vuurkruis 1914-18, Militair Kruis 1e kl, Overwinningsmedaille 1914-18, Herinneringsmedaille 1914-18, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest, Herinneringsmedaille 1940-45, Medaille van krijgsgevangene, Herinneringsmedaille aan de regeerperiode van Leopold II, Commandeur avec plaque de L’Ordre de l’Étoile noire (Fr.), Las Cruces del Mérito Militar (Spanje), genaamde herinneringsmedaille ‘Au Soldat Inconnu, A ravive la Flamme, Paris 1952’. Inclusief brevetten en documenten mbt zijn benoemingen.

Medailles uitgereikt aan Lt.-Gen. Fernand Vanderhaeghen (1890-1958)

lot 559

Medailles uitgereikt aan Lt.-Gen. Fernand Vanderhaeghen (1890-1958)

Lot van herinnerings- en verenigingsmedailles, miniatuurmedailles, pins  en rozetten.