Nicolaes BERCHEM (1620-1683)


Barok meester uit de Gouden eeuw

online veiling kunst, schilderijen, tekeningen en beelden bij Maison Jules

Nicolaes Berchem - Wikipedia

Nicolaes Pieterszoon Berchem (Haarlem 1621 – Amsterdam 1683), was een veelzijdig Noord-Nederlands barokschilder, tekenaar en etser. Hij was de zoon van de uit Vlaanderen afkomstige stilleven schilder Pieter Claeszoon en vader van Nicolaes Berchem de Jongere (1649-1672).

Berchem zou het schildersvak geleerd hebben bij zijn vader in eerste instantie, maar ook bij Jan van Goyen, Nicolaas Moeyaert, Pieter de Grebber, Jan Wils en Jan Baptist Weenix, die hij zijn neef noemde. Hij werd in 1642 ingeschreven in de Haarlemse Sint-Lucasgilde en in 1645 werd hij lid van de gereformeerde kerk. Een jaar later huwde hij. In 1650 maakte hij een reis naar Westfalen, vermoedelijk in gezelschap van Jacob van Ruisdael, met wie hij bevriend was. Zijn bekendste leerlingen waren Begeyn, Dujardin, Pieter de Hoogh en Ochtervelt. Hij bracht figuren aan op schilderijen van onder andere Meindert Hobbema en de befaamde Jacob van Ruisdael.

Nicolaes Berchem maakte deel uit van de Gouden Eeuw en geldt als een van de belangrijkste “Italianisanten” van de tweede generatie. Daarmee worden Hollandse landschapschilders geduid die onder de indruk raakten van het Italiaanse landschap en het “gouden licht” daar. Begin jaren 1650 zou Berchem naar Italië gereisd zijn, maar daar zijn geen sporen van. Feit is dat hij net in die periode zijn stijl aanpast en sterk beïnvloed wordt door Italiaanse pastorale landschappen met figuren en vaak grazend vee. Mogelijk heeft hij zich gebaseerd op tijdgenoten die naar Italië hadden gereisd.

Nicolaes Pieterszoon Berchem – A Dutch Master | ronsartblog

Washerwoman with Child, Cattle, Sheep, and Dog – etching by Nicolaes Pieterszoon Berchem @ 1650 (copy Ronsartblog, 2017)

Hij creëerde een eigen stijl met vloeiende penseelstreken, veel beweging, sterke kleuraccenten en stemmige tinten. Hij stoffeerde zijn schilderijen met mythologische en Bijbelse figuren. Rond 1670 begonnen gefortuneerde verzamelaars hun woningen op te smukken met (bestelde) schilderijen. Berchem werd een zeer gewild “kamerdecorateur”.

Van 1660 tot 1670 en na 1674 was Berchem gevestigd in Amsterdam. Hij werkte er toen ook als ontwerper voor de graveur Jan de Visscher, die een atlas publiceerde.

Slechts enkele maanden na zijn dood werd z’n volledige collectie schilderijen geveild. Nog enkele maanden later volgden zijn etsen en tekeningen.

Bronnen:

  • Cultuurarchief Nederland (Ruud Capelleveen)
  • Mauritshuis
  • Metzemaekers kunstmakelaardij

Werk van Nicolaes BERCHEM (1620-1683) bij veilinghuis Maison Jules Gent veiling zaterdag 16, 17 en 18 mei

online veiling tekeningen

LOT 11

Afbeelding met buiten, foto, water, tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

Nicolaes BERCHEM (1620-1683)
Lavis opgehoogd
afm 46 x 31 cm

Schatting:
300 – 400 €

 


 

Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be