René MAGRITTE (1898-1967)


Een tekening door René Magritte uit het legaat van zijn muze Irène Scutenaire-Hamoir.

Online veiling tekeningen bij Maison Jules

De potloodtekening (lot 54) die bij MAISON JULES wordt geveild op 16 mei, is een snelle schets die James Joyce voorstelt en die door René Magritte schijnbaar in alle haast werd neergekrabbeld.

Hij deed dit voor zijn kompaan surrealist en spitsbroeder-dichter Louis Scutenaire, een man die hoog opgaf over James Joyce.

De tekening kreeg een certificaat mee van de toenmalige conservator Andre Garitte (2004) van het Magritte Museum.

René MAGRITTE (1898-1967) potloodtekening Portrait de James Joyce

René Magritte zelf behoeft geen toelichting meer, maar wie was de dame uit wiens nalatenschap deze tekening tot ons komt ?

Irène Hamoir (1906-1994), was een Belgische romanschrijfster en dichteres. Ze stond mee aan het hoofd van de Belgische Surrealistische beweging en was model voor René Magritte. Voor de kunstenaar was ze een Sirene in zijn werk, een idee dat hij uitwerkte in een reeks foto’s en schilderijen in de jaren ’30.

Hamoir publiceerde haar poëzie onder de schuilnaam Irine en verscheen onder de naam Lorrie in de werken van haar echtgenoot Louis Scutenaire, en van René Magritte. Magritte illustreerde een dichtbundel “Corne de Brune” van haar. Haar eerste gedicht verscheen in 1925 toen ze actief socialiste en feministe was. Zo kwam ze in contact met de ontluikende Belgische surrealistische beweging. In 1930 trouwde ze met Scutenaire die zelf dichter/surrealist was. Ze liet na haar dood op 17 mei 1994 een legaat na aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor het Magritte Museum. Dat omvatte 98 werken van Magritte, of de volledige collectie die ze met haar echtgenoot Scutenaire had verzameld. Belangrijke doeken uit 1927 (Découverte, Portrait de Paul Nogé en La Voleuse) 1928 (Personnage méditant sur la folie), 1936 (portret d’Irene Hamoir) & 1938 (Bel Canto), voort zijn er gouaches, litho’s, projecten voor politieke affiches, objectbeeldhouwwerken en tekeningen.

De belangrijkste werken daarvan bevinden zich in het Magrittemuseum.

René Magritte Portret van Irène Hamoir

1936 — Inv. 11682

René Magritte : Portret van Irène Hamoir

Foto van surrealist en dichter Louis Scutenaire met zijn vrouw Irene (1956)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns – Art Photography

De bronafbeelding bekijken

Van links naar rechts “Les Surréalistes”: Marcel Mariën, Camille Goemans, Irène Hamoir achter Geert Van Bruaene op de stoel, Georgette Magritte, ELT Mesens, Louis Scutenaire, René Magritte & Paul Colinet.

 

Werk van René Magritte (1898-1967) bij veilinghuis Maison Jules Gent veiling zaterdag 16, 17 en 18 mei

online veiling tekeningen

LOT 54

Afbeelding met foto, binnen, spiegel, schilderij Automatisch gegenereerde beschrijving

René MAGRITTE (1898-1967)
potloodtekening Portrait de James Joyce
collectie Madame Irène Scutenaire
met certificaat van André GARITTE
(conservator Magritte museum 14/01/2004)
afm 19 x 16 cm

Schatting:
6000 – 8000 €

Cerfificaat André GARITTE (conservator Magritte Museum 2004)

De autenticiteit van het cerfificaat werd door het veilinghuis zelf gecontroleerd bij Dhr André Garitte die het bevestigd heeft.

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving


Veilinghuis Maison Jules

BVBA Kunst in de kerk
Dampoortstraat 63
9000 Gent

Veiling 16, 17 en 18 mei

Alle info: info@maisonjules.be

www.maisonjules.be

 

Deze werken worden aangeboden op de online veiling kunst, antiek, vintage op 16, 17 en 18 mei bij Maison Jules veilinghuis te Gent. De veiling is enkel online dus achter gesloten deuren. U kan steeds conditierapporten opvragen voor de aangeboden online loten. Voor de online veiling kan U beroep doen op 4 online platformen Invaluable, Drouot, The-salesroom en Lot-tissimo.

Naast de online kunstveilingen kan U beroep doen op Maison Jules voor het gratis schatten van uw kunstwerken, schilderijen, antiek en vintage. Zelf voor volledige inboedels hebben wij een totaal oplossing voor u. Dit volkomen vrijblijvend en gratis schatting.

Alle info met betrekking tot de aanstaande online veiling en schattingen kunstwerken op info@maisonjules.be

 

These works are offered at the online auction art, antiques, vintage on May 16, 17 and 18 at Maison Jules auction house in Ghent. The auction is only online, so behind closed doors. You can always request condition reports for the offered online lots. For the online auction you can rely on 4 online platforms Invaluable, Drouot, The-salesroom and Lot-tissimo.

In addition to the online art auctions, you can rely on Maison Jules to estimate your artworks, paintings, antiques and vintage for free.

All info regarding the upcoming online auction and artwork estimates at info@maisonjules.be

 

Ces œuvres sont proposées aux enchères en ligne art, antiquités, vintage les 16, 17 et 18 mai à la maison de vente aux enchères Maison Jules à Gand. La vente aux enchères est uniquement en ligne. Vous pouvez toujours demander des rapports de condition pour les lots en ligne proposés. Pour la vente aux enchères en ligne, vous pouvez compter sur 4 plateformes en ligne Invaluable, Drouot, The-salesroom et Lot-tissimo.

En plus des enchères d’art en ligne, vous pouvez compter sur Maison Jules pour estimer gratuitement vos oeuvres d’art, peintures, antiquités et vintage. Nous avons une solution complète pour le contenu complet d’une maison. Ceci est sans obligation et estimation gratuite.

Toutes les informations concernant la vente aux enchères en ligne à venir et les estimations d’œuvres d’art à info@maisonjules.be