KYC Know Your Customer

KYC Know Your Customer vereiste informatie

De anti witwaswetgeving bepaalt dat van zodra één of meerdere aan- of verkopen het totaal van 10.000 euro overschrijdt de en kopers en verkopers van kunstwerken moeten voldoen aan het know your customer (KYC) principe.
Dit houdt in dat wij informatie moeten inwinnen over verkoper en koper zijnde:

Privaat persoon
Is de verkoper of koper een privaat persoon dan is een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van woonst vereist.

Vennootschappen
Is de verkoper of koper een vennootschap dan is een kopie van de identiteitskaart en bewijs van woonst van een van de bestuurders, een adresbewijs van de maatschappelijke zetel, de naam en geboortedatum van alle bestuurders en de UBO’s (uiteindelijk begunstigden) vereist.